Ninja Jikatabi Shoe Saibu Black 7 Kohaze

忍びの者 Shinobi no mono