shinobi no mono

  • Hattori Hanzos Ko Bizen Kanehira Iaito

    Porte sabre "KatanaKake" pour 2 iaito - Finition noir mat (valeur de 25€) offert! Fabrication sur commande...

    1 220,00€ inc. tax

Ninjutsu Guide