Men's Vintage Kimono

  • Promo Antique kimono japonais soie noire ume montsuki homme 1 Antique kimono japonais soie noire ume montsuki homme 1
  • Men's vintage traditional Japanese kimono Kenkatabami Montsuki 002

    100% black silk,midnight blue silk lining, adorned with 5 family coat of arms "Kamon Maruni...

    199,00€ inc. tax

Ninjutsu Guide